Naše specializace

Vznik i zánik manželství
Úprava poměru rodičů k nezletilým dětem
Vypořádání SJM
Vyživovací povinnosti
Zastupování u soudu

Rodinné právo

Práva dítěte
Úprava poměrů nezletilých
Vyživovací povinnosti
Určení rodičovství
Opatrovnictví

Péče o nezletilé

Koupě a prodej nemovitosti
Převod a darování nemovitosti
Zřízení zástavních práv a věcných břemen
Pronájem i podnájem nemovitostí
Vklad vlastnického práva

Právo nemovitostí

Úschova finančních prostředků
Úschova listin
Ověření podpisů

Advokátní úschova

Smlouvy zástavní, darovací, nájemní a další
Právo bytové i dědické
Ochrana osobnosti
Zastupování u soudu

Občanské právo

Vznik a ukončení pracovního poměru
Smlouvy a dohody
Náhrady škody a pracovní úrazy
Pracovněprávní spory
Zastupování u soudu

Pracovní právo

Potřebujete právní služby? Nejste si jistí, zda vám můžeme pomoci?

Popište nám stručně vaši situaci a dejte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám zpět.