OBČANSKÉ PRÁVO

Právní služby poskytujeme klientům také v záležitostech týkajících se občanských práv. Připravujeme smlouvy, sepisujeme žaloby, zastupujeme klienty v soudním i exekučním řízení a poskytujeme právní poradenství v běžných každodenních záležitostech. Asistujeme v jednáních s protistranou a pomáháme vyjednat přijatelné dohody.

Poskytujeme právní služby ve věcech:

Smlouvy
Sepsání žaloby
Spory včetně zastupování u soudu
Vymáhání pohledávek – návrhy na nařízení, zastavení nebo odložení exekuce

Potřebujete právní služby? Nejste si jistí, zda vám můžeme pomoci?

Popište nám stručně vaši situaci a dejte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám zpět.