PRÁVO NEMOVITOSTÍ

Právní služby poskytujeme v oblasti práva nemovitostí. Sepisujeme kupní, darovací, zástavní, nájemní i další smlouvy k nemovitostem a smlouvy o věcných břemenech. Podáváme návrhy na vklad do katastru nemovitostí. Připravujeme prohlášení vlastníka a smlouvy o převodu bytových a nebytových jednotek.

Poskytujeme právní služby ve věcech:

Smlouvy – kupní, darovací, nájemní, zástavní, o služebnosti a reálných břemenech a další smlouvy k nemovitostem
Advokátní úschova finančních prostředků
Zápisy do katastru nemovitostí
Problematika bytových a nebytových jednotek

Potřebujete právní služby? Nejste si jistí, zda vám můžeme pomoci?

Popište nám stručně vaši situaci a dejte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám zpět.