RODINNÉ PRÁVO

Rodinným právem se zabýváme od roku 2004. Věnujeme se zejména problematice vzniku i zániku manželství, péče o děti, majetkovým vztahům v rodině i vyživovacím povinnostem.

Poskytujeme právní konzultace, zastupujeme klienty u soudu, asistujeme při jednáních o rozvodech sporných i nesporných, připravujeme smlouvy a dohody a právní služby poskytujeme při vypořádání společného jmění manželů.

Nejčastěji provádíme naše klienty složitým obdobím při rozpadu manželství.

Poskytujeme právní služby ve věcech:

Manželství – vznik/zánik, platnost/neplatnost, práva a povinnosti manželů
Rodina – uspokojování potřeb rodiny, rozhodování a obstarávání záležitostí rodiny
Majetek – manželské majetkové právo, vypořádání společného jmění manželů, bydlení manželů
Vyživovací povinnosti – výživné pro manžela/manželku/neprovdanou matku, zletilé/nezletilé děti
Rodičovství a rodičovská odpovědnost – úprava poměrů nezletilých, určení/popření otcovství

Potřebujete právní služby? Nejste si jistí, zda vám můžeme pomoci?

Popište nám stručně vaši situaci a dejte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám zpět.